zondag 30 oktober 2011

Skinny Puppy


Skinny Puppy
hanDover
Synthetic Symphony/SPV/Suburban
Nivek Ogre en cEvin Key zijn met ‘hanDover’ toe aan hun elfde studio album. Net als op hun vorige releases werkt het duo grensverleggend. De groep zijn zoektocht naar nieuwe uitdagingen brengt hen op een intellectueel hoog niveau. Zeker wat de thematiek betreft van hun teksten zetten Ogre en Key de luisteraar aan tot nadenken. Ze willen hun publiek nillens willens een geweten schoppen. Daarnaast probeert men op muzikaal vlak nieuwe auditieve ontdekkingen  in te passen in het door elektronische apparaten gestuurde kader. Het geheel kan je omschrijven als een vorm van conceptuele kunst. Het is een werkstuk dat je achterlaat met een onwennig gevoel van onzekerheid. Tijdens het luisteren zoek je krampachtig naar een houvast. Die vind je sporadisch wanneer herkenbare elementen in enkele van de tracks aan de oppervlakte komen. Dat is onder meer het geval in ‘Cullorblind’, ‘Gambatte’ en ‘Vyrisus’. Veel van de overige composities zitten vol tegenstrijdige elementen zoals in ‘Point’, ‘Brownstone’, ‘Village’ en ‘NoiseX’. Een uitzondering moet je maken voor het door akoestische gitaar en piano ‘Wavy’. Het is de voorbode van een onvervuld verlangen. Druppelsgewijs dringt dit alles door tot je bewustzijn. In de begeleidende, biografische tekst gewaagd men van digitale epilepsie en dit is achteraf bekeken niet eens vergezocht.  Skinny Puppy zit met ‘hanDover’ op een eenzame hoogte. Ze doen zichzelf daarmee geen cadeau. Het is maar de vraag in hoeverre hun aanhang of muziekliefhebbers in het algemeen gaan reageren op dit zenuwslopend en tegelijkertijd emotioneel beladen album. De innerlijke beleving zal alvast voor iedereen anders zijn.

Geen opmerkingen: