donderdag 10 november 2016

Thom Sonny Green

Thom Sonny Green
High Anxiety
Sudden/Infectious/PIAS

Thom Green is drummer bij de Engelse, alternatieve rockband Alt-J, maar gaat nu voor het eerst op de solotoer met deze ‘High Anxiety’. Thom gaat hier helemaal zijn eigen weg met een eigenzinnige en veelzijdige vorm van elektronische muziek. In maar liefst 21 instrumentale tracks, een paar tekstsamples buiten beschouwing gelaten, mogen we ons 70 minuten verdiepen in zijn muzikale universum. Het toont tegelijk aan dat hij heel wat in zijn mars heeft. De composities gaan van toegankelijk en warm tot experimenteel en afstandelijk. Drie jaar heeft Green hier aan gewerkt. Een aantal songtitels met namen van steden verwijzen naar evenveel passages tijdens tournees. De overige bestaan, behalve ’40 Beers’, ‘VVVV’ en ‘Neon Blue’ ook slechts uit één woord. Termen die een momentopname evoceren en een weerspiegeling of neerslag zijn van gemoedsgesteldheid, emoties, wedervaren of mijmeringen. Sommige van de songs zijn heel schetsmatig. Allemaal samen vormen ze niet echt een entiteit. Daarvoor is ook de variatie aan muziekstijlen en ritmes te versnipperd. Naast ambient, zijn er uitstapjes naar leftfield, triphop, synthpop, electro en zelfs  een zweem van industrial valt te bespeuren. Sommige tracks kennen een abrupt einde. Naar het waarom kun je alleen maar gissen. Het versterkt wel de impressie dat alles een beetje lukraak bij elkaar is gesprokkeld en alles wat voorhanden was werd gebruikt om de tijd vol te maken. Het brede spectrum is op zich wel interessant genoeg om de kooplust op te wekken. Al had een kortere, meer beperkte selectie aan ‘High Anxiety’ een meer uitgesproken dimensie gegeven en een meer coherent karakter. Naast het auditieve zorgt een samenwerking met video artieste Nichola Farnan er voor dat men ook visueel een voorstelling krijgt van elk van de nummers. Zo kan men nog meer opgaan in de surrealistische, esoterische en cerebrale wereld van Thom Sonny Green.

Geen opmerkingen: