dinsdag 5 februari 2013

Slow Listener


Slow Listener
The Long Rain
Exotic Pylon Records/Dense Promotion
Robin Dickinson is de man achter dit project. Sinds 2007 verzamelt hij alle soorten geluiden. Enige vereiste is dat ze voor hem interessant genoeg klinken om opgeslagen en bewaard te worden. Volgens de bio verbeeld ‘The Long Rain’ een parallel universum, een desolate met dode sterren bezaaide Melkweg waar slechts enkele sporen van leven zijn terug te vinden. Iedereen kan er zijn eigen voorstelling van maken. De onderliggende boodschap is dat iets afgrijselijk ook schoonheid kan bevatten en een onweerstaanbare aantrekkingskracht kan uitoefenen. ‘The Long Rain’ bestaat uit twee meer dan twintig minuten durende composities: ‘And Now He Was Mistaken’ en Ondras Rising’. ‘And Now He Was Mistaken’ is zowel dominant en repetitief als hypnotiserend en minimalistisch. Tegelijk is er de verontrustende gedachte dat er zich op het meest onverwachte ogenblik een volgende ramp kan voltrekken. Het is die sluimerende dreiging die bijna ondraaglijk is om dragen. ‘Ondras Rising’ wordt gedirigeerd door een niet aflatende stroom van storingen gevolgd door windstoten, striemende regen, gegons van insecten en een met vervormde stem gevoerde monoloog. 'Ondras Rising', het is een zenuwslopende lijdensweg en net als 'And Now He Was Mistaken' een bizarre geluidssculptuur. Moeilijk te verteren, maar daarom niet minder verslavend.

Geen opmerkingen: