maandag 13 januari 2014

Miava


Miava
Essay On Bentham
Dice Industries/Rough Trade
Miava is kort voor Maria Isn't A Virgin Anymore, waarbij deze muzikanten op speelse wijze de draak steken met het geloof in de onbevlekte ontvangenis van baby Jezus. En als groepsnaam bekt het goed. Dit Belgische viertal kwam in de herfst van 2009 voor het eerst samen. De reden: de jongens waren ontevreden over de gang van zaken bij hun toenmalige bands. Eerst had men nog geen echt plan waar de, los uit de pols gespeelde, jamsessies zouden toe leiden. Stilaan kreeg de muziek meer vorm en als muzikaal uithangbord koos men voor een mengeling van instrumentale stoner rock, post rock en metal, met sporadisch een verwijzing naar psychedelica. ‘Essay On Bentham’ is na twee ep’s hun eerste full cd. De songs zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: ‘Fear’, ‘Profit’, ‘Control’ en ‘Absorption’. Het is aan de luisteraar om uit te maken in hoeverre het kwartet deze emoties en begrippen muzikaal gestalte weet te geven. Brecht Vanvyaene, Jelle Reynaert, Thijs Vangeluwe en Jelle Tommeleyn zijn er in de afgelopen vier jaar ook speltechnisch flink op vooruit gegaan. Ze slagen erin om via tamelijk complexe songstructuren en intense overgangen van zachte passages naar harde en omgekeerd de toehoorder voor zich te winnen. Tot de hoogtepunten behoren 'No Wealth But Life', 'Lust' en ‘The Bones You Couldn’t Break'.

Geen opmerkingen: