vrijdag 21 december 2018

Andreas O. Hirsch

Andreas O. Hirsch
Early Carbophonics
Makiphon

De Carbophone is een elektroakoestisch instrument, een uitvinding van Andreas O. Hirsch en door hem gebouwd tijdens de zomer van 2015. Het concept bestaat erin dat het toestel de Afrikaanse duimpiano aandrijft. Het muziektuig is naargelang de regio waar men zich bevindt bekend onder verschillende benamingen. De meest courante zijn kalimba en mbira. De combinatie van metalen staven en koolstofstaven plus rubberen banden zorgen er voor dat de mogelijkheden van het tokkelinstrument worden uitgebreid en dat het zelfs specifieke boventonen kan produceren. Het was Radiophrenia een in Glasgow gevestigd tijdelijk kunstradiostation dat vragende partij was om ‘Early Carbophonics’ te mogen uitzenden. Dat gebeurde in de nazomer van 2016. Nu heeft het Makiphon label ‘Early Carbophonics’ uitgebracht op 10” vinyl. Zijn de stukjes digitaal apart verkrijgbaar op deze vinylplaat vormen ze over de twee plaatkanten verdeeld één geheel. Naast de Carbophone maakt Hirsch ook gebruik van enkele andere apparaten zoals een morsesleutel, Marokkaanse fluit of elektrisch palmblad. Daarnaast zijn er nog bewerkingsprocessen, samples en allerhande effecten die het geheel afronden. Op het eerste gehoor lijken de stukjes erg op elkaar te lijken, doch wie zich de moeite getroost om hier tien à twintig keer naar te luisteren ontdekt pas de vele schakeringen. Opvallend ook zijn de twee videoclips die gekoppeld zijn aan twee van de muziekfragmenten en te bekijken via de gangbare kanalen. Andreas Oskar Hirsch is momenteel bezig om zijn Carbophone nog verder te verfijnen. Wellicht blijft het niet bij deze ‘Early Carbophonics’ alleen en komt er een vervolg.

Geen opmerkingen: