woensdag 8 oktober 2014

Davey Suicide


Davey Suicide
Worldwide Suicide
Standby Records
Het debuut van dit gezelschap heb ik blijkbaar gemist, maar na verscheidene malen te hebben geluisterd naar hun tweede werkstuk, ‘Worldwide Suicide’ heb ik daar nog geen minuut spijt van gehad. Wie zit er nog te wachten op een artiest die probeert te choqueren door te pas en te onpas zijn middelvinger op te steken of verbaal te schofferen? De naam en titel van de plaat maken van zelfdoding een lachertje en ook al is het allemaal pose en zo fake als maar zijn kan; het geeft me een wrang gevoel. Mocht men hier nog muzikaal en artistieks iets verwezenlijken dan kan je dit misschien nog plaatsen en duiding geven. Nu krijg je hier een arsenaal aan clichés en een tirade aan scheldwoorden te slikken en dat tot vervelens toe. Op de hoes steekt frontman Davey in een eigen ontworpen pakje. Een tiental dames liggen suggestief aan zijn voeten nog uit te hijgen en na te genieten van hun meervoudige orgasmes. Over stereotypen gesproken; Davey Suicide zou graag de plek die een op zijn retour zijnde Marilyn Manson heeft vacant verklaard innemen. Zie ik niet direct gebeuren, want er zal meer nodig zijn dan zich hetzelfde imago aan te meten en platte kak te produceren, getiteld ‘World Suicide’.

Geen opmerkingen: